Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Παλλήνης

Την Πέμπτη 18/07/2013 και ώρα 18:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Οινοποιείο Πέτρου» (Λεωφόρος Μαραθώνος 117), συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο Λήψη απόφασης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)» στο Μέντζελο Γεώργιο.
Θέμα 2ο Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» στΗΝ «Α. & Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε.».
Θέμα 3ο Λήψη απόφασης περί ανάκλησης ίδρυσης και άδειας λειτουργίας καταστήματος «Εστιατορίου» ιδιοκτησίας κ. Μάρκου Ελευθερίας επί της οδ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 50 στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων λειτουργίας.
Θέμα 4ο Ενημέρωση Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Θέμα 5ο Λήψη απόφασης και εισήγηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με την πιο εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας πλύσης των κάδων απορριμμάτων.