Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

Στο σχέδιο η Κάτω Μπαλάνα της ΔΕ Παλλήνης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Αριθμός Φύλλου 265 19.07.2013 στις 22.07.2013) το σχέδιο της πολεοδομικής ενότητας Κάτω Μπαλάνα της ΔΕ Παλλήνης. 

Το εν λόγω ΦΕΚ είναι το αποτέλεσμα επίμονης δουλειάς αλλά και κρίσιμων πολιτικών αποφάσεων που έλαβε η Δημοτική Αρχή. 

Θα αναφέρω επιγραμματικά τους σταθμούς αυτής της πορείας μέχρι το σημερινό ΦΕΚ 

Τον Φεβρουάριο του 2011 εκδικάστηκαν οι ενστάσεις των κατοίκων. Εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο ξεπέρασε ένα μεγάλο εμπόδιο (τους πυλώνες) που ταλαιπωρούσαν την εν λόγω ένταξη. 

Στη συνέχεια πήγε και ήρθε δύο φορές στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) του ΥΠΕΚΑ, και μετά τη δεύτερη φορά υποβλήθηκε προς έγκριση στο ΣτΕ, απ' όπου επέστρεψε μετά την πάροδο μηνών λόγω ενδιάμεσης αλλαγής στον τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών και ανάγκης προσαρμογής του σχεδίου. 

Τον Οκτώβριο του 2012 επανυποβλήθηκε στο ΣτΕ (Συμβούλιο της Επικρατείας) και ολοκληρώθηκε σήμερα με την έκδοση του ΦΕΚ το οποίο μπορείτε ολόκληρο να δείτε εδώ

Αυτά που περιέγραψα παραπάνω σε μερικές γραμμές είναι 2,5 χρόνια συνεχούς ενασχόλησης και πιέσεων, προκειμένου να ξεπεραστούν τα γνωστά σε όλους μας γρανάζια της Δημόσιας Διοίκησης. 

Μετά το ΦΕΚ, ένας άλλος αγώνας ξεκινάει, αυτός για την πράξη εφαρμογής.