Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013

Συνεδρίαση 13η/2013 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης (έκτακτη)


Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013 και ώρα 16:30
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης