Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Γέρακα

Συνεδριάζει την Δευτέρα 08/07/2013 και ώρα 18:00, το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα με τα παρακάτω θέματα:

1.Συζήτηση επί του με αριθμό πρωτ. 20069/28-06-2013 αίτημα του Συμβούλου Δ.Ε. Γέρακα κ. ΣΤΡΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
2.Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
3.Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εταιρεία ΠΑΓΩΝΑ ΡΕΠΠΑ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ και ΣΙΑ ΙΚΕ.
4.Λήψη απόφασης για προέγκριση
ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εταιρεία AQUART ΕΠΕ.
5.Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. ΔΗΜΟ - ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟ.