Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Γέρακα

Συνεδριάζει την Δευτέρα 29/07/2013 και ώρα 18:00, το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα με τα παρακάτω θέματα:

1.Συζήτηση επί του υπ΄αριθμ. πρωτ. 22082/19-07-2013 έγγραφο του Δημοτικού Συμβούλου ΣΤΡΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
2.Συζήτηση επί του υπ΄αριθμ. πρωτ. 22084/19-07-2013 έγγραφο του Δημοτικού Συμβούλου ΣΤΡΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
3.Συζήτηση επί του υπ΄αριθμ. πρωτ. 22087/19-07-2013 έγγραφο του Δημοτικού Συμβούλου ΣΤΡΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4.Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. ΧΟΥΝΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.
5.Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εταιρεία «ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΑΚΙ Μ.Ι.Κ.Ε.».
6.Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εταιρεία «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ».
7.Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εταιρεία «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ» 2.
8.Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.