Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

Συνεδρίαση 15η/2013 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης


Πέμπτη 18 Ιουλίου και ώρα 19:00
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης