Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013

Συνεδρίαση 14η/2013 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Με δύο πολύ σοβαρά θέματα συνεδριάζει εκτάκτως την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 και ώρα 20:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης.

1.Λήψη απόφασης – ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία διαθεσιμότητας στους ΟΤΑ.

2.Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΙΣΧΥΟΣ £1MW» της εταιρείας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ» στη θέση ΓΕΡΑΚΑΣ του Δήμου Παλλήνης.