Τρίτη 7 Απριλίου 2009

Επένδυση στην Παιδεία, επένδυση στην έξοδο από την κρίση

«Η επένδυση στην Παιδεία είναι η επένδυση στην έξοδο από την κρίση. Το σχέδιο μας έχει την παιδεία οργανικό και αναπόσπαστο μέρος του συνολικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας» τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Α. Παπανδρέου, παρουσιάζοντας τις δεσμεύσεις του Κινήματος για τις μεγάλες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε εκδήλωση του Τομέα Παιδείας με θέμα «Μιλάμε για την Παιδεία». Ο Γ. Α. Παπανδρέου κατέστησε σαφές ότι η υπέρβαση της κρίσης δεν μπορεί να γίνει με περιοριστικές πολιτικές και νέα φορολογικά μέτρα, όπως κάνει η κυβέρνηση, αλλά απαιτείται ένα σοβαρό σχέδιο ανάπτυξης υποδομών και μεταρρυθμίσεων, που θα επιτρέψουν στην ελληνική οικονομία να γίνει ανταγωνιστική. Σε αυτό το σχέδιο, η επένδυση στην Παιδεία έχει πρωτεύουσα θέση και γι΄αυτό «δεσμευόμαστε με χρηματοδότηση του 5% του ΑΕΠ στην Παιδεία και επιπλέον 1 δις. ευρώ από τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ενώ η έρευνα θα χρηματοδοτηθεί συνολικά με το 2% του ΑΕΠ». Παράλληλα θα αντληθούν πόροι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την χρηματοδότηση των υποδομών και κυρίως της σχολικής στέγης, ενώ θα κινητοποιηθούν πόροι από το ΕΣΠΑ για την εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Η αύξηση των δαπανών για την Παιδεία θα συνδυασθεί με μεγάλες τομές στο εκπαιδευτικό σύστημα με στόχο να έχουμε δημόσια , δωρεάν και υψηλής ποιότητας παιδεία για όλους τους πολίτες με υποδομές, νέα σχέση με την τεχνολογία, με ισχυρό τον ρόλο του εκπαιδευτικού και με νέα παιδαγωγική αντίληψη. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται : · Για Δημόσιο αποτελεσματικό, άριστο σχολείο που μειώνει δραστικά το κόστος για την μέση οικογένεια · Αύξηση της χρηματοδότησης στο 5% του ΑΕΠ και επιπλέον 1 δις. Ευρώ από τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης · Ουσιαστική αύξηση των αμοιβών των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με την επιμόρφωση και την αξιολόγηση τους · Σύγχρονες υποδομές και νέες τεχνολογίες παντού, από το σχολειό έως το Πανεπιστήμιο · Φορητός υπολογιστής και δωρεάν γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο για κάθε μαθητή · Πιστοποιητικό επάρκειας στην χρήση του διαδικτύου και γλωσσομάθειας · Επέκταση Ολοήμερου σχολείου σε όλη την χώρα μέσα στην επόμενη τετραετία · Εθνικό Απολυτήριο μετά από γενικές και αντικειμενικές εξετάσεις · Για κάθε νέο με Εθνικό Απολυτήριο, εγγυημένο ποσό από το κράτος στο ύψος του κόστους σπουδών προς το ίδρυμα που δέχεται το νέο · Αυτόνομα και αυτοδιοικούμενα ΑΕΙ με ισχυρή κρατική χρηματοδότηση, και μηχανισμούς κοινωνικής λογοδοσίας, αξιολόγησης και ελέγχου · Όλα τα συγγράμματα στο διαδίκτυο http://www.pasok.gr/