Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

Ζούτσος: Η εποχή παραπλάνησης της κοινής γνώμης έχει περάσει ανεπιστρεπτί για τον κ. Κωνσταντά.

Με τη φράση αυτή αλλά και με σωρεία επιχειρημάτων ο Δήμαρχος Παλλήνης απαντά σε κείμενο που είδε τη δημοσιότητα υπογραφόμενο από τον κ. Κωνσταντά.

Διαβάστε την απάντηση:

Οι πολίτες του Δήμου Παλλήνης έχουν και γνώση και μνήμη

Η εποχή παραπλάνησης της κοινής γνώμης έχει περάσει ανεπιστρεπτί για τον κ. Κωνσταντά.


Η σημερινή διοίκηση του δήμου Παλλήνης, όχι μόνο δεν ζήτησε πίστωση χρόνου, αλλά αντιθέτως δεν τη χρειάσθηκε καθόλου γιατί από την πρώτη στιγμή οργάνωσε το νέο δήμο και άρχισε να εργάζεται για την εξασφάλιση πόρων από Ευρωπαϊκά κονδύλια με αποτέλεσμα σήμερα να υλοποιούνται σε όλες τις γειτονιές του δήμου μας έργα υποδομών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ χωρίς καμία επιβάρυνση των κατοίκων.

Το χρέος του πρώην δήμου Παλλήνης, την 1-1-2011, ανερχόταν σε 2.100.000 ευρώ περίπου σύμφωνα με στοιχεία των οικονομικών υπηρεσιών.

Το ποσό αυτό αφορούσε καθαρά στη διαχείριση των ιδίων πόρων του πρώην δήμου Παλλήνης και κατά κανένα τρόπο δεν περιλάμβανε υποχρεώσεις από έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ.

Διευκρινίζω λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν, ότι η διαχείριση των ιδίων πόρων του δήμου δεν σχετίζεται με τη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ, γιατί αυτές πληρώνονται απευθείας από τα κρατικά ταμεία προς τους εργολάβους και όχι από το ταμείο του δήμου ώστε να επηρεάζουν την οικονομική του κατάσταση και την ταμειακή του διαχείριση.

Επομένως, ο ισχυρισμός του κ. Κωνσταντά περί δήθεν προσπάθειας "φουσκώματος" του χρέους με έργα που ήταν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και προβάλλεται με σκοπό να δημιουργήσει σύγχυση ως προς το πραγματικό χρέος που μας κληρονόμησε.

Το ποσό του χρέους που κληρονομήσαμε την 1-1-2011 από τον κ. Κωνσταντά ήταν 2.100.000 ευρώ περίπου και όχι 1.700.000 ευρώ όπως τον εξυπηρετεί να αναφέρει.

Να σημειώσουμε εδώ ότι, στο άνω συνολικό ποσό των 2.100.000 ευρώ δεν περιλαμβάνονταν άλλες, απαιτήσεις (δικαστικές αποφάσεις, αποζημιώσεις ρυμοτομίας-επικειμένων κ.λπ.) που εμφανίσθηκαν προς πληρωμή μεταγενέστερα όταν οι πιστωτές έμαθαν ότι στο ταμείο του νέου δήμου υπήρχαν χρήματα.

Τα διαθέσιμα του πρώην δήμου Παλλήνης στην Τράπεζα την 31-12-2010 ήταν μόλις 152.000 ευρώ και δεν επαρκούσαν, όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας, ούτε για τη μισθοδοσία του προσωπικού του δήμου πολύ δε περισσότερο δεν επαρκούσαν για την εξόφληση των άνω ληξιπρόθεσμων χρεών αλλά και άλλων υποχρεώσεων του Δήμου και ούτε βέβαια για τις χρηματοδοτήσεις των Νομικών Προσώπων που αναγκαστήκαμε να δώσουμε από την πρώτη στιγμή.

Όσο δε, για τα χρήματα που δήθεν υπήρχαν στα ταμεία άλλων νομικών προσώπων του πρώην δήμου Παλλήνης να υπενθυμίσουμε στον κ. Κωνσταντά ότι άφησε τόσα χρήματα, που για να καλυφθεί η μισθοδοσία του προσωπικού και οι λειτουργικές δαπάνες των Βρεφονηπιακών Σταθμών και του ΚΑΠΗ, αναγκαστήκαμε να τα επιχορηγήσουμε εκτάκτως και από την πρώτη στιγμή με ένα συνολικό ποσό 290.662,00 ευρώ με τις υπ’ αριθμ. 63/11-1-2011 και 99/28-2-2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για να υπάρχει μέτρο σύγκρισης και στη διαχείριση των Νομικών Προσώπων, να θυμίσουμε στον κ. Κωνσταντά ότι την 1-1-2011 οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και το ΚΑΠΗ στο Γέρακα είχαν στα Ταμεία τους 395.773,69 και 248.526,24 ευρώ αντίστοιχα, τα οποία μετέφεραν στα Ταμεία των νέων Νομικών προσώπων του νέου δήμου.

Όσον αφορά στα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ έργα είναι απορίας άξιο που ερωτά αν "πλήρωσε ο κ. Ζούτσος γι' αυτό έστω και 1 ευρώ" ενώ γνωρίζει ότι:

α) όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ δεν έχουν καμία σχέση με το χρέος που μας παρέδωσε και κατά συνέπεια το ερώτημα "αν πληρώθηκε γι' αυτά κάποιο ποσό από τη νέα διοίκηση" είναι άκρως παραπλανητικό.
β) Πολλά εκ των χρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ που αναφέρει είχαν ολοκληρωθεί και πληρωθεί επί της θητείας του, όπως αποχέτευση ομβρίων και η ύδρευση Βακαλόπουλου και ως εκ τούτου δεν κατανοούμε προς τι το ερώτημά του.

Θα πρέπει όμως να θυμίσουμε στον κ. Κωνσταντά και αυτά που ηθελημένα αποσιωπά όπως:

1) Την μη εξασφάλιση κονδυλίων από τον ίδιο για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου της Λ. Κύπρου και τη μη πληρωμή των εργασιών που είχαν εκτελεσθεί προεκλογικά, έργο για το οποίο η εργολήπτρια εταιρεία υπέβαλε δήλωση διακοπής του έργου λόγω μη πληρωμής της.

2) Για την κατασκευή του 3ου Γυμνασίου Παλλήνης στο Κάτω Βακαλόπουλο, όπου ο ΟΣΚ δεν είχε τους αναγκαίους πόρους και φροντίσαμε εμείς να ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ και να ξεκινήσει η κατασκευή του στο τέλος του 2012.

3) Την αδυναμία κατασκευής του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων εκ του λόγου ότι το οικόπεδο στο οποίο θα χτιζόταν προήρχετο από την Τράπεζα γης και δεν ανήκε κατά κυριότητα στο δήμο και

4) Ότι για το έργο ανάπλασης του αύλειου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης που ξεκίνησε επίσης προεκλογικά, δεν είχε εξασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις με αποτέλεσμα για περισσότερο από 1 χρόνο το έργο να μη μπορεί να ολοκληρωθεί και το Σχολείο να λειτουργεί με ένα κλειστό εργοτάξιο που καταλάμβανε τον μισό αύλειο χώρο του δημιουργώντας κινδύνους για τους μαθητές. Για να αρθεί η επικινδυνότητα και να ολοκληρωθεί το έργο, ο δήμος κατέβαλε από το ταμείο του τα οφειλόμενα.

Να θυμίσουμε ακόμη στον κ. Κωνσταντά ότι ενώ εισέπραξε από την Πολεοδομική Ενότητα "Κάτω Βακαλόπουλο" 2.750.000 ευρώ περίπου, επένδυσε σε έργα οδοποιίας μόνο 600.000 ευρώ και πλήρωσε για υποχρεώσεις σχεδίου πόλης άλλων Πολεοδομικών Ενοτήτων άλλες 500.000 ευρώ περίπου.

Κατά συνέπεια θα πρέπει να μας εξηγήσει πού δαπανήθηκαν τα υπόλοιπα χρήματα που προορίζονταν για έργα υποδομής στην ίδια αυτή Πολεοδομική Ενότητα του Κάτω Βακαλόπουλου.

Αντί λοιπόν να μας λέει ο κ. Κωνσταντάς πώς θα αξιοποιήσουμε τα 4 στρέμματα τράπεζας γης στο Βακαλόπουλο, καλό θα ήταν να μας εξηγήσει με τι χρήματα θα πληρώσουμε τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που οφείλονται για αποζημιώσεις ιδιοκτητών και επικειμένων και με τι χρήματα θα εκτελέσουμε όλα τα έργα υποδομής που απαιτείται να γίνουν ακόμη στο Κάτω Βακαλόπουλο.

Και εν πάσει περιπτώσει, για να μην χάνουμε το στόχο, τι σχέση έχουν όλα αυτά με το χρέος που μας παρέδωσε;

Μήπως μας προτείνει με τα χρήματα που θα εισπραχθούν μελλοντικά από το σχέδιο της Άνω Μπαλάνας και προορίζονται αποκλειστικά για έργα υποδομής της ίδιας περιοχής να εξοφλήσουμε άλλες υποχρεώσεις, όπως ίσως θα έκανε ο ίδιος, αν κρίνουμε από τη χρησιμοποίηση των χρημάτων, του Βακαλόπουλου;

Ο κ. Κωνσταντάς φαίνεται ακόμη να έχει αδύνατη μνήμη όταν ισχυρίζεται ότι θα εισπράξουμε από την Άνω Μπαλάνα "χωρίς καμία κοινωνική ευαισθησία με 350 και 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο" και αποκρύπτει την πρότασή μου στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο (υπ' αριθ.154/11-6-2013 Απόφαση Δ.Σ.) να μειωθούν περίπου στο μισό οι τιμές εισφοράς σε χρήμα των ακινήτων στην Άνω Μπαλάνα από την αρμόδια Επιτροπή με την οποία (πρόταση) συμφώνησαν και οι κάτοικοι και ιδιοκτήτες της περιοχής.

Ο κ. Κωνσταντάς προκειμένου να δημιουργήσει σύγχυση και παραπλανητικές εντυπώσεις αποκρύπτει σκοπίμως την άνω πρότασή μου και ξεχνά να αφαιρέσει, από τα σκοπίμως διογκωμένα έσοδα που αναφέρει, τις υποχρεώσεις του δήμου στην ίδια Πολεοδομική Ενότητα για αποζημίωση ιδιοκτητών που ρυμοτομούνται πλέον της υποχρεωτικής εισφοράς και για αποζημίωση επικειμένων.

Για το Τρίγωνο ΚΑΜΠΑ και την απαίτηση της REDS ο κ. Κωνσταντάς θα πρέπει, πριν θέσει ερωτήματα για το θέμα, να μας απαντήσει:

1) ποιός ήταν δήμαρχος Παλλήνης το 2001 που εκδόθηκε η Πράξη Εφαρμογής του Τριγώνου της Κάντζας δημιουργώντας την υποχρέωση αποζημίωσης της REDS για 8.841 τετραγωνικά μέτρα τόσο από επιπλέον ρυμοτόμηση όσο και παράνομη τακτοποίηση άλλων ιδιοκτητών στην ιδιοκτησία της;

2) ποιός ήταν δήμαρχος Παλλήνης τον Απρίλιο του 2008 που άσκησε η REDS στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση προσδιορισμού τιμής μονάδος ξεκινώντας έτσι τη διεκδίκηση της αποζημίωσής της για την οποία προσποιείται ότι τάχα πληροφορήθηκε το 2012;

3) ποιός ήταν δήμαρχος Παλλήνης στις 25 Σεπτεμβρίου 2009 που δικάστηκε η υπόθεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών χωρίς ο δήμος να εξετάσει μάρτυρα υπεράσπισης και ποιός ήταν δήμαρχος Παλλήνης τον Ιανουάριο 2010 που δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. 48/29 Ιανουαρίου 2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ορίσθηκε η τιμή αποζημίωσης της REDS σε 450 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο;

4) ποιός ήταν δήμαρχος Παλλήνης στις 28 Απριλίου 2010 που ασκήθηκε η έφεση από τη REDS κατά της άνω δικαστικής απόφασης όπως επίσης να μας εξηγήσει σε τι δεν χειρίσθηκε καλά το σχετικό θέμα στο Εφετείο Αθηνών ο επόμενος δήμαρχος που φρόντισε και μάρτυρας να εξετασθεί στο ακροατήριο και να ασκήσει ανταίτηση για περαιτέρω μείωση της τιμής και αντέκρουσε τους ισχυρισμούς της REDS η οποία με την έφεσή της ζητούσε να ορισθεί η τιμή σε 1000 ευρώ/τ.μ και πέτυχε να μείνει η ίδια τιμή που είχε αρχικά ορισθεί (δηλ. 450 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο);.

Μετά από όλα όσα προανέφερα θα συνεχίσει ο κ. Κωνσταντάς να παριστάνει τον "ανήξερο" που τάχα αιφνιδιάστηκε όταν "για πρώτη φορά το 2012" έμαθε δήθεν από την απόφαση του Εφετείου ότι η REDS διεκδικεί την αποζημίωσή της;

Τόσο γρήγορα ξέχασε ότι η απαίτηση της REDS προερχόταν από την πράξη εφαρμογής του Τριγώνου Καμπά το 2001 (επί θητείας του) και ότι η REDS άρχισε να την διεκδικεί δικαστικά από το 2008 (επί θητείας του επίσης) που κατέθεσε την αίτησή της κατά του τότε δήμου Παλλήνης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, το 2009 που συζητήθηκε αυτή στο Δικαστήριο χωρίς ο δήμος Παλλήνης να εξετάσει μάρτυρα υπεράσπισης και το 2010 που εκδόθηκε η δικαστική απόφαση και ασκήθηκε η έφεση;

Ο κ. Κωνσταντάς όμως θα πρέπει επί πλέον να μας εξηγήσει με ποιό δικαίωμα και ποιο σκεπτικό ζητούσε ως δήμαρχος Παλλήνης, και χωρίς καμία ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, να αποκατασταθούν στην ιδιοκτησία της REDS δύο ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων υποσχόμενος και δεσμευόμενος ότι αντίστοιχη έκταση θα έπαιρνε η REDS από την πολεοδόμηση του μεγάλου ακινήτου της στην Κάντζα (Κτήμα Καμπά); (υπ' αριθμ. πρωτ: 706/8-11-2001 απάντηση της ΚΑΜΠΑΣ- REDS στο υπ' αριθμ. πρωτ: 4793/4-10-2001 έγγραφο δημάρχου Παλλήνης).

Ακόμη οφείλει να μας εξηγήσει ο κ. Κωνσταντάς γιατί δεν προέβη, όπως υπεχρεούτο, κατά τη διάρκεια της θητείας του (2007-2010) σε σύνταξη διορθωτικής πράξης για την αποκατάσταση της άνω παρανομίας που συντελέσθηκε σε εκτέλεση αυτών των συμφωνιών του, αφού το ΥΠΕΧΩΔΕ με έγγραφό του το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο δήμο Παλλήνης στις 24-11-2006 (Γραφείο Δημάρχου) ανέφερε ρητά ότι απαιτείται διορθωτική πράξη διότι η έκταση επιφανείας 3.423,3 τ.μ. (μέρος από το σύνολο των 8.841 τ.μ.) για την οποία αποζημιώνεται η REDS από το δήμο "ρυμοτομήθηκε κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων καθ' ότι δεν αποτελεί ούτε απαλλοτρίωση, ούτε εισφορά γης και δεν ενδιαφέρει αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη και κατά συνέπεια ο σχετικός ισχυρισμός ότι "…δεν προκύπτει ανάγκη σύνταξης διορθωτικής πράξης για άλλο λόγο' δεν ευσταθεί";

Αντίθετα, για όσα προσπαθεί να αποδώσει στη σημερινή Δημοτική Αρχή ο κ. Κωνσταντάς, του απαντάμε ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έπραξε σε ελάχιστο χρόνο όλα όσα δεν έπραξε, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο ίδιος κατά τη διάρκεια της θητείας του ήτοι:

α) άσκησε όλα τα ένδικα μέσα κατά της διαταγής πληρωμής με την οποία κατασχέθηκαν 4.020.000 ευρώ από τα Τραπεζικά διαθέσιμα του δήμου και πέτυχε την ακύρωσή της με την υπ΄ αριθμ. 1474/26-3-2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

β) προέβη σε όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες για τον επανέλεγχο της ρυμοτόμησης των ακινήτων ιδιοκτησίας της REDS πέραν της υποχρεωτικής εισφοράς καθώς και σε όλες τις ενέργειες τροποποίησης της πολεοδομικής μελέτης και διόρθωσης της πράξης εφαρμογής.

Τέλος θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον κ. Κωνσταντά

α) αν θεωρεί ότι για το χρέος της REDS που δημιουργήθηκε επί θητείας του το 2001 και διεκδικήθηκε απ΄αυτήν το 2008 ευθύνεται η σημερινή Δημοτική Αρχή και

β) μήπως νομίζει ότι τα 4.020.000 ευρώ στα Τραπεζικά διαθέσιμα του νέου δήμου που κατέσχεσε η REDS προέρχονταν από τη διαχείριση που έκανε ο ίδιος σαν πρώην Δήμαρχος Παλλήνης;

Ας κατανοήσει επί τέλους ο κ. Κωνσταντάς ότι οι πολίτες αυτού του δήμου έχουν και γνώση και μνήμη. Δεν παραπλανώνται αλλά και δεν εντυπωσιάζονται από ωραία λόγια.

Σήμερα πλέον έχουν απτά παραδείγματα από έργα για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

Αθανάσιος Ζούτσος