Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

Τη δημοσιοποίηση όλων των ονομάτων που περιλαμβάνονται στη "λίστα Νικολούδη" ζητά η ΚΕΔΕ

Με αφορμή τη δημοσίευση της έκθεσης της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για το έτος 2013, η ΚΕΔΕ έχει να παρατηρήσει τα εξής:
  • Πάγια θέση μας είναι η απόλυτη διαφάνεια στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και των ανθρώπων που υπηρετούν τον θεσμό.
  • Ο τρόπος όμως με τον οποίο δημοσιεύονται τα στοιχεία, αλλά και ο χρόνος - σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα και λίγους μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές - θίγουν βάναυσα και συλλήβδην όλους τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Για το λόγο αυτόν η ΚΕΔΕ ζητάει πρώτον, να δημοσιευτούν άμεσα όλα τα ονόματα των αιρετών που περιλαμβάνονται στη «λίστα Νικολούδη» και δεύτερον, το είδος της παράβασης για την οποία κάθε αιρετός έχει συμπεριληφθεί στην εν λόγω έκθεση.