Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

Προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης του Ιατρού Εργασίας από το Δήμο Παλλήνης

Τη θέση του Ιατρού Εργασίας με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικής διάρκειας έως (12) δώδεκα μήνες, πρόκειται να καλύψει ο Δήμος Παλλήνης.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου έως την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014. 

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση του Δήμου Παλλήνης