Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014

Πρόσφατες εξελίξεις στο σχέδιο της Παλλήνης

Α' ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

Μετά από 15 περίπου χρόνια ταλαιπωρίας για τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες, την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας πήραν μετά από επανυποβολή και επανεξέταση οι τέσσερεις Πολεοδομικές Ενότητες  Βορείως της Μαραθώνος ΚΑΡΑΟΥΖΙ - ΜΑΡΙΖΑ - ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ - ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ και βρίσκονται ήδη στο ΥΠΕΚΑ προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες Υπουργικές πράξεις και να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ η έγκριση των Πολεοδομικών Μελετών.
Η ανακοίνωση έγινε από το Δήμαρχο Παλλήνης στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Β' ΆΝΩ ΜΠΑΛΑΝΑ


Τις αξίες των ακινήτων επαναπροσδιόρισε η αρμόδια επιτροπή καθορισμού αξίας ακινήτων για την Άνω Μπαλάνα της Παλλήνης ως εξής:
  • Από 300 € το τ.μ. που ήταν ο πρώτος προσδιορισμός, μειώθηκε στα 220 € το τ.μ. για τα οικόπεδα που δεν έχουν πρόσοψη επί των λεωφόρων Μαραθώνος ή Σπάτων.
  • Από 350 € το τ.μ. που ήταν ο πρώτος προσδιορισμός, μειώθηκε στα 260 € το τ.μ. για όσα οικόπεδα έχουν πρόσοψη επί της λεωφόρου Σπάτων.
  • Από 350 € το τ.μ. που ήταν ο πρώτος προσδιορισμός, μειώθηκε στα 290 € το τ.μ. για όσα οικόπεδα έχουν πρόσοψη επί της λεωφόρου Μαραθώνος.
Υπενθυμίζω ότι ο επαναπροσδιορισμός επετεύχθη έπειτα από την αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο της εισήγησης του Δημάρχου οι οποία βρήκε σύμφωνους και τους κατοίκους της περιοχής, που είχαν αντιδράσει έντονα για τις αρχικές τιμές, και την επανυποβολή του θέματος προσδιορισμού της αξίας στην αρμόδια επιτροπή.