Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014

Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές στον ΦΕΣ "Η ΚΑΝΤΖΑ"

Πρόσκληση προς τα μέλη του απευθύνει ο ΦΕΣ "Η ΚΑΝΤΖΑ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογή νέου Δ.Σ. την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014 στις 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Συλλόγου στην Πλατεία Καλλιθέας (Οδός Γαλαξία). 

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

1. Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.
2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού προηγούμενης χρήσης 2013
3. Έγκριση Προϋπολογισμού νέας χρήσης 2014
4. Εισήγηση ΔΣ για τα προβλήματα της πόλης μας
5. Εξέταση δυνατότητας σύνδεσης της Κάντζας με το ΚΕΛ Παιανίας
6. Παρουσίαση Υποψηφίων
7. Εκλογές

Θα ακολουθήσει η κοπή της πίτας του Συλλόγου.

Η δυνατότητα παρέμβασης του Συλλόγου μας, σε θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής στην Πόλη μας, εξαρτάται και από την συμμετοχή μας στην εκλογή του νέου Δ.Σ. Παρακαλούμε όλα τα Μέλη μας να συμμετάσχουν ενεργά στις διαδικασίες.