Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014

Συνεδρίαση 3η/2014 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης


Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 16:30
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης