Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014

Σημαντικές ενεργειακές παρεμβάσεις σε 1ο, 3ο, 5ο, Δημοτικό, 1ο Γυμνάσιο και Δημαρχείο της ΔΕ Παλλήνης

Την ένταξη πέντε δημοτικών κτιρίων στην Πράξη "Εξοικονόμηση Ενέργειας Παλλήνης" του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Αττικής, με προφανή τα πλεονεκτήματα τέτοιων παρεμβάσεων, πέτυχε ο Δήμος Παλλήνης.

Τα κτίρια που θα γίνουν οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας είναι τα εξής:
 1. 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης
 2. 3ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης 
 3. 5ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης
 4. 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης
 5. Δημαρχείο Δ. Ε. Παλλήνης
Οι παρεμβάσεις έχουν σκοπό να μειώσουν τις θερμικές απώλειες , να αναβαθμίσουν το σύστημα θέρμανσης, την μόνωση σωληνώσεων μεταφοράς ζεστού νερού, τον έλεγχο των θερμαντικών σωμάτων, την αντικατάσταση των κουφωμάτων, την προσθήκη θερμομόνωσης στην οροφή και την μόνωση του κελύφους των κτιρίων.

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν σε κάθε είναι οι εξής:

1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης
 • Μόνωση ταράτσας στα κτίρια 1, 3 και στο κτίριο 2 στα τμήματα που λειτουργούν σχολικές αίθουσες.
 • Την αντικατάσταση των κουφωμάτων και των μονών υαλοπινάκων με διπλούς στα κτίρια 1,2 και 3.
 • Την θερμοπρόσοψη των κτιρίων 1 ,2, 3 και την μόνωση της οροφής της pilotis στο κτίριο 3.
 • Την μόνωση των εξωτερικών σωληνώσεων μεταφοράς ζεστού νερού στα θερμαντικά σώματα, την τοποθέτηση θερμαντικών βαλβίδων στα σώματα καλοριφέρ τύπου ΑΚΑΝ , καθώς και την αντικατάσταση του ενός λέβητα - καυτήρα ισχύς 125.000 kcal/h .
3ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης
 • Υγρομόνωση – θερμομόνωση οροφής κτιρίου 2
 • Την αντικατάσταση των κουφωμάτων και των μονών υαλοπινάκων με διπλούς στα κτίρια 1 και 2
 • Την θερμοπρόσοψη του κτιρίου 1 και 2.
 • Την μόνωση των εξωτερικών σωληνώσεων μεταφοράς ζεστού νερού στα θερμαντικά σώματα, την τοποθέτηση θερμαντικών βαλβίδων στα σώματα καλοριφέρ τύπου ΑΚΑΝ , καθώς και την αντικατάσταση του ενός λέβητα - καυτήρα ισχύς 125.000 kcal/h
5ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης
 • Υγρομόνωση – θερμομόνωση οροφής
 • Την τοποθέτηση θερμαντικών βαλβίδων στα σώματα καλοριφέρ τύπου ΑΚΑΝ 
1ο Γυμνάσιο Παλλήνης
 • Μόνωση ταράτσας στα κτίρια 1Α , 2 και 3.
 • Την τοποθέτηση θερμαντικών βαλβίδων στα σώματα καλοριφέρ τύπου ΑΚΑΝ.
Δημαρχείο ΔΕ Παλλήνης
 • Την αντικατάσταση των κουφωμάτων και των μονών υαλοπινάκων με διπλούς.
 • Την θερμοπρόσοψη του κτιρίου.
 • Την αντικατάσταση του ενός λέβητα - καυτήρα ισχύς 125.000 kcal/h 
Οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποτελούν στρατηγική επιλογή για το Δήμο Παλλήνη. Η εφαρμογή μιας τέτοιας στρατηγικής πέρα από τα άμεσα οφέλη της προετοιμάζει επίσης το Δήμο, για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας σε σχέση με την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και την προστασία του παγκοσμίου κλίματος.