Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνεχίζεται ο «Προληπτικός σωματομετρικός & οδοντιατρικός έλεγχος» στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Παλλήνης

Το τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Παλλήνης, συνεχίζει το Πρόγραμμα Σωματομετρικού και οδοντιατρικού Ελέγχου για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων του Δήμου κατά την περίοδο Δεκέμβριος 2013-Ιούνιος 2014, σε συνεργασία με εθελοντές ιατρούς.

Τα προγράμματα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και, ειδικά, στην πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού.

Η συμμετοχή των μαθητών είναι εθελοντική, κατόπιν της έγγραφης συγκατάθεσης των γονέων.

Η εφαρμογή του προγράμματος γίνετε διαδοχικά σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας, σύμφωνα με πρόγραμμα που έχει καταρτίσει το τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Παλλήνης, σε συνεργασία με τους εθελοντές Ιατρούς και τους Διευθυντές των Σχολικών μονάδων. Οι μαθητές και οι γονείς ενημερώνονται εγγράφως από τους Διευθυντές των σχολείων για τις ημερομηνίες εφαρμογής του προγράμματος.

Την ομάδα διεξαγωγής του προληπτικού ελέγχου στελεχώνουν ο εθελοντής ορθοπεδικός κ.Νικητόπουλος Κωνσταντίνος, η οδοντίατρος του Τμήματος Υγείας του Δήμου Παλλήνης κα.Ανθή Παπαθανασίου και η νοσηλεύτρια κα.Θώμου Βασιλική, όπου θα ενημερώνουν εγγράφως τους γονείς για την αναγκαιότητα περαιτέρω ιατρικής εξέτασης του παιδιού, ανάλογα με τα ευρήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Παλλήνης (Φειδιππίδου 22β ) Δημοτικό κατάστημα Παλλήνης, στα τηλέφωνα 210-6600821-22 & 24 και στα Δημοτικά Ιατρεία Παλλήνης Υψηλάντου 3, στο τηλέφωνο 210-6668888.