Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014

Δωρεάν πιλοτικό πρόγραμμα άθλησης και ποιότητας ζωής, ειδικών ομάδων πληθυσμού

Τον τελευταίο χρόνο η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει μια μεγάλη οικονομική κρίση με δραματικές επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή, καθώς η μείωση αλλά ακόμη περισσότερο η απουσία εισοδήματος επιφέρει πλήγματα στην ικανότητα των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση και ωθεί μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στη φτώχεια. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η ανεργία ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης φαίνεται να σχετίζεται με την υιοθέτηση λιγότερο υγιεινών συνηθειών, και συνοδεύεται από ψυχικές διαταραχές (άγχος, κατάθλιψη). Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη στοχευμένων Αθλητικών δράσεων και προγραμμάτων ένταξης ειδικών ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν έντονα τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης τόσο σε κοινωνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο και την στοχευμένη ανάπτυξη της αθλητικής συνείδησης του γενικού πληθυσμού.

Μέσω των προγραμμάτων αυτών ο Δήμος στοχεύει στην προαγωγή και καλλιέργεια των αξίων της ευγενούς άμιλλας, την διδασκαλία της τεχνικής των αθλημάτων μέσα από καινοτόμα προγράμματα - δράσεις για την μύηση στις αθλητικές αξίες και την σωστή σωματική και κινητική ανάπτυξη, ενισχύοντας έτσι την διάθεση των πολιτών για την συμμέτοχη τους σε ένα υγιή τρόπο ζωής και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων που προαναφέραμε τόσο μέσω της άσκησης όσο και μέσω της επανένταξης σε κοινωνικές ομάδες.

Περιγραφή του προγράμματος και τρόπος συμμετοχής

Διάρκεια:
Η πιλοτική φάση εφαρμογής του προγράμματος θα έχει διάρκεια 6 μήνες. Τα προγράμματα άσκησης θα πραγματοποιούνται 3 φορές την εβδομάδα ενώ οι ομαδικές συνεδριάσεις θα γίνονται ανά 15 ημέρες .

Τόπος διεξαγωγής προγράμματος:
ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ “ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ” και 2ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ – ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Δικαίωμα συμμετοχής:
Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι ενταχθούν στις κάτωθι ομάδες στόχου.
1. Άνεργοι ηλικίας 35 έως 55 ετών
2. Νέοι άνεργοι 18- 35 ετών
3. Συνταξιούχοι άνω των 55
4. Γυναίκες που δεν εργάζονται από 28 έως 45 ετών


Α ΦΑΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ έως 28/2/2014

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν την αίτηση δήλωση ενδιαφέροντος συμμέτοχης στο πρόγραμμα - ερωτηματολόγιο και να προσκομίσουν τα κάθε φορά προβλεπόμενα δικαιολογητικά:

1) Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
4) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος (ομάδα 1 και 2).
5) Βεβαίωση συνταξιοδότησης (ομάδα 3)
6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν εργάζεται (ομάδα 4)


Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παλλήνης, που βρίσκονται στην οδό Κλειτάρχου& Αριστείδου στον 1ο όροφο, τηλ: 210.66.19.937, fax: 210.66.19.938.

Β' ΦΑΣΗ - Ένταξη στο πρόγραμμα

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα ειδικά οριζόμενα κριτήρια της ομάδας στόχου και θα κατατάσονται στο ανάλογο τμήμα της ομάδας, με μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό ( 40 άτομα ανά ομάδα / 10 ανά τμήμα ) .

Στην φάση αυτή οι επιλαχόντες καλούνται να δηλώσουν την οριστική τους αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και να προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας από καρδιολόγο και δερματολόγο .