Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Παλλήνης

Την Τετάρτη 12/06/2013 και ώρα 18:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Οινοποιείο Πέτρου» (Λεωφόρος Μαραθώνος 117), συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 63/2013 απόφασης της συνεδρίασης της 29ης Μαΐου 2013 για την προέγκριση άδειας και λειτουργίας «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ» της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΥ ΟΕ.
Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ» της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΥ ΟΕ.