Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Ενημέρωση για την Ηπατίτιδα στους εργαζομένους του Δήμου Παλλήνης

Με επιτυχία στέφθηκε η Ημερίδα Ενημέρωσης για τη Δημόσια Υγεία, που πραγματοποιήθηκε – στις 12 Ιουνίου 2013 - στο Δημαρχείο της Παλλήνης, στο πλαίσιο προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου.

Η ενημέρωση, που έγινε από την ιατρό του ΚΕΕΛΠΝΟ, κα. Αναστασία Ζησούλη, αφορούσε στις ηπατίτιδες και τους τρόπους προστασίας από αυτές.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν οι υπάλληλοι του Δήμου στην καθαριότητα, στις υπηρεσίες πρασίνου, στην ύδρευση και οι καθαρίστριες των σχολικών συγκροτημάτων.

Ο Δήμος Παλλήνης διατηρεί στην κορυφή των προτεραιοτήτων του τον ανθρώπινο παράγοντα, για αυτό και οι προσπάθειες ενημέρωσης, συντείνουν στην παροχή κατά το δυνατό ασφαλέστερης εργασίας ειδικά σε μια διεύθυνση όπως είναι αυτή της Δημόσιας Υγείας.

Ένα από τα ισχυρότερα μέτρα προς την εξασφάλιση της υγείας είναι η πρόληψη.