Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Εκπτωτική Κάρτα στις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες

Ο Δήμος Παλλήνης στα πλαίσια της ανάπτυξης τοπικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης με σκοπό την ανακούφιση των κοινωνικά ασθενέστερων ομάδων προχωράει στην έκδοση «Κάρτας Κοινωνικών Παροχών» με ΚΩΔΙΚΟ Β.

Πρόκειται για την «Κίτρινη Κάρτα» που θα παρέχει έκπτωση στους κατόχους της κατά τις συναλλαγές τους με τα συνεργαζόμενα καταστήματα. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες με οικογενειακό εισόδημα χαμηλότερο των 15.000 ευρώ ετησίως:

Δικαιούχοι
Α) Άνεργοι
Β) Μονογονεϊκές οικογένειες
Γ) Τρίτεκνοι
Δ) Πολύτεκνοι
Ε) ΑΜΕΑ


Δικαίωμα συμμετοχής στα εκπτωτικά πακέτα και υπηρεσίες με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν και οι κάτοχοι της «Λευκής Κάρτας» με ΚΩΔΙΚΟ Α.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Κουνενάκη Ειρήνη και κα. Κοτζιά Κάλλια στα τηλέφωνα: 210 6604658-659.

Για λεπτομέρειες σχετικά με απαραίτητα δικαιολογητικά και τις παροχές που παρέχουν οι κάρτες πατήστε εδώ. (αριθμ. 262 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης)

ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ

Δικαιούχοι
Α) Άνεργοι
Β) Μονογονεϊκές οικογένειες
Γ) Τρίτεκνοι
Δ) Πολύτεκνοι
Ε) ΑΜΕΑ

Παροχές
 1. Έκπτωση στα πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα του Δήμου Παλλήνης
 2. Μειωμένα τέλη ύδρευσης και καθαριότητας ‘όπως προβλέπεται στις με αριθμ. 030/2012 και 031/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.
 3. Προγράμματα προληπτικής ιατρικής και παρακολούθησης σε συνεργασία με τα Δημοτικά Ιατρεία.
 4. Εκπτωτικά πακέτα σε προϊόντα και υπηρεσίες συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 1. Αίτηση προς την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν/1599-1986
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (κατηγορίες Β, Γ, ή Δ)
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 6. Γνωμάτευση αναπηρίας (κατηγορία Ε)
 7. Εκκαθαριστικό έτους (η υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια ΔΥΟ σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης)
 8. Έκθεση κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικούς Λειτουργούς του Δήμου (όπου κριθεί απαραίτητο)
 9. Φωτογραφία Δικαιούχου
 10. Κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ (κατηγορία Α).
ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΤΑ

Δικαιούχοι
Α. Ετήσιο καθαρό εισόδημα έως 5.000 ευρώ κατ’ άτομο, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας ως ακολουθώς: 

Μέλη Οικογένειας
Εισόδημα
1 άτομο
  5.000 ευρώ
2 άτομα
  6.000 ευρώ
3 άτομα
  8.000 ευρώ
4 άτομα
10.000 ευρώ
5 άτομα και πάνω
12.000 ευρώ

Β. Ηλικιωμένα άτομα χωρίς συγγενείς πρώτου βαθμού, με σύνταξη υπερηλίκων ανασφάλιστων ΟΓΑ

Παροχές
 1. Πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κοινωνικού Παντοπωλείου μία (1) φορά τον μήνα με σκοπό την κάλυψη βασικών αναγκών, σύμφωνα με ποσότητες που αποφασίζει η Ειδική Επιτροπή Κοινωνικών Παροχών.
 2. Δωρεάν πρόσβαση στα πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα του Δήμου Παλλήνης.
 3. Προγράμματα προληπτικής ιατρικής και παρακολούθησης σε συνεργασία με τα Δημοτικά Ιατρεία.
 4. Εκπτωτικά πακέτα σε προϊόντα και υπηρεσίες συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση προς την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν/1599-1986
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 6. Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικούς Λειτουργούς του Δήμου (όπου απαιτείται)
 7. Εκκαθαριστικό έτους (ή υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης)
 8. Φωτογραφία δικαιούχου
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται καθ’όλη τη διάρκεια του έτους στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Παλλήνης.

Η Κάρτα θα έχει ισχύ έξι μηνών, μετά τη λήξη της ισχύος θα επαναξιολογείται από μηδενική βάση.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (θα υπάρχει συχνή ενημέρωση του καταλόγου των επιχειρήσεων)