Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Παλλήνης

Την Παρασκευή 28/06/2013 και ώρα 18:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Οινοποιείο Πέτρου» (Λεωφόρος Μαραθώνος 117), συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ»» της Χιώτη Αικατερίνης.
Θέμα 2ο Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στον Ζηρογιάννη Ανδρέα.
Θέμα 3ο Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)» στο Μέντζελο Γεώργιο.
Θέμα 4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για εισήγηση σχετικά με ζητήματα καθημερινότητας και ειδικότερα θέματα που αφορούν τη θερινή περίοδο.