Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

Σύντροφοι, έπρεπε να δημοσιεύσετε και την απάντηση

Στις 27 Απριλίου 2013 δημοσιεύτηκε σε site-blog δημοτικής παράταξης του Δήμου Παλλήνης, επιστολή-ερώτημα προς τον Δήμαρχο Παλλήνης και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής κα Κουνενάκη Ειρήνη, σχετικά με τη διαφάνεια και την εφαρμογή του Νόμου στη διαχείριση του Κοινωνικού Παντοπωλείου, αφήνοντας αιχμές κακής εφαρμογής του Νόμου και κακοδιαχείρησης.

Όπως ήταν φυσικό η συγκεκριμένη ανάρτηση αναπαράχθηκε απ' όλους τους "χομπίστες" του inernetιτικού κλεψίματος. Και πως να μην αναπαραχθεί αφού όλοι αυτοί δεν ψάχνουν ποτέ την ουσία της "ανάρτησης", τους φτάνει μόνο να θίγει τη Δημοτική Αρχή.

Στις 30 Απριλίου, η Αντιδήμαρχος απάντησε στην αποστέλλουσα την επιστολή. Προσωπικά περίμενα ότι θα έβλεπα και την απάντηση αναρτημένη, στο ίδιο site τουλάχιστον. Γιατί από σας σύντροφοι και επειδή δεν σας συγκαταλέγω στους "χομπίστες" του inernetιτικού κλεψίματος έχω απαιτήσεις.

Σήμερα 2/6 ένα μήνα μετά η απάντηση ακόμη δεν υπάρχει στο εν λόγω site. Την δημοσιεύω λοιπόν εδώ, προκειμένου να μη μένουν εντυπώσεις.


ΓΕΡΑΚΑΣ, 30/04/2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13660
ΘΕΜΑ : Διαχειριστικός απολογισμός Κοινωνικού Παντοπωλείου


Σε συνέχεια του ερωτήματος που θέσατε με το με αριθμ.11761/23.4.2013 έγγραφο σας με την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, έχω να σας ενημερώσω για τα παρακάτω:

1. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παλλήνης συγκροτήθηκε με την με αρ. 314/2011 (19/7/2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, ημερομηνία προγενέστερη του Ν.4071/2012, ο οποίος θεσμοθέτησε την λειτουργία των Κοινωνικών Παντοπωλείων.
Η παραπάνω απόφαση αφορούσε την έγκριση λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου αλλά και τον κανονισμό λειτουργίας του. Θεσμοθέτησε την λειτουργία του με κανόνες διαφάνειας, αντικειμενικά κριτήρια και θέτοντας το πλαίσιο λειτουργίας. Προέβλεπε επίσης την συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Κοινωνικών Παροχών η οποία συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου, με αντικείμενο την αξιολόγηση των αιτημάτων.

2. Ο Ν.4071/2012 θεσμοθέτησε για πρώτη φορά την λειτουργία των Κοινωνικών Παντοπωλείων, δίνοντας την δυνατότητα ταυτόχρονα για τα ήδη υφιστάμενα να λειτουργούν ως έχουν.
Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Παλλήνης δεν ήταν υποχρεωμένος να εναρμονισθεί με τον Ν.4071/2012 αλλά να διατηρήσει το κανονιστικό πλαίσιο ως έχει, με την με αρ. 263/2012 (25/10/2012) απόφαση δημοτικού συμβουλίου , τροποποιήθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του και με την με αρ. 268/2012 απόφαση συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαχείρισης και Εποπτείας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, η οποία προβλέπει την υποβολή εξαμηνιαίου διαχειριστικού απολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης για έγκριση. Η πρώτη εξαμηνιαία έκθεση θα καλύπτει την χρονική περίοδο από τον Νοέμβριο του 2012 έως τον Απρίλιο του 2013.

3. Ο Δήμος Παλλήνης, προκειμένου να διασφαλίσει την διαχρονική λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου με κανόνες διαφάνειας προχώρησε στα παρακάτω τα οποία δεν προβλέπονται από κανένα θεσμικό πλαίσιο:
  • Εφαρμογή ηλεκτρονικού προγράμματος αποθήκης για τα τρόφιμα που διακινούνται και συνεχώς βελτιώνει το σύστημα διάθεσης.
  • Τήρηση βιβλίων και καρτέλες δικαιούχων όπου αναφέρεται η μηνιαία εξυπηρέτηση των δικαιούχων
  • Αποδεικτικό παραλαβής από τους χορηγούς (ιδιώτες και συλλογικούς φορείς) για τις ποσότητες διάθεσης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
  • Αποδοχή από την Οικονομική Επιτροπή των χορηγιών των επιχειρήσεων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
  • Δημοσιοποίηση όλων των χορηγιών και δωρεών μέσα από ευχαριστήριες επιστολές.
4. Η Επιτροπή Διαχείρισης και Εποπτείας που συγκροτήθηκε με την 263/2012 απόφαση συγκλήθηκε μια φορά με διευρυμένη σύνθεση (Διευθυντής Κοινωνικής Υπηρεσίας, Υπεύθυνος εφαρμογών)προκειμένου τα μέλη της να ενημερωθούν για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Οι αρμοδιότητες σύμφωνα με τον Ν.4071/2012 είναι η έγκριση της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειριστικού απολογισμού καθώς και η εποπτεία.

Τέλος, στην δύσκολη εποχή που βιώνουμε που αφενός οι ανάγκες για τη στήριξη των συνδημοτών μας διευρύνονται, αφετέρου δε η δυνατότητα χορηγιών από επιχειρήσεις συρρικνώνεται, είναι επιτακτική η ανάγκη για την δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας και στήριξης αυτών των θεσμών.

Εμείς, ως Δημοτική Αρχή προβαίνουμε σε κάθε τέτοια ενέργεια που δημιουργεί θετικές παρεμβάσεις στην κοινωνία και στον κοινωνικό ιστό.

Η αντιδήμαρχος
Ειρήνη Κουνενάκη