Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Ανθούσας

Την Παρασκευή 28/06/2013 και ώρα 14:00, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου μας επί της πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας με το παρακάτω θέμα:

"Συζήτηση για τα προβλήματα της Δημοτικής ενότητας Ανθούσας και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης"