Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

Ψήφισμα για το νερό από την περιβαλλοντική ομάδα του Γυμνασίου Ανθούσας

Το παρακάτω ψήφισμα είναι προέρχεται από τους μαθητές του Γυμνασίου Ανθούσας που συμμετέχουν στην περιβαλλοντική ομάδα με θέμα "το νερό ως δημόσιο αγαθό".
Εμείς, oι μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας του Γυμνασίου Ανθούσας μέσα από δραστηριότητες στα πλαίσια του προγράμματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2012-2013 καταλήξαμε στο συμπέρασμα, ότι:

ΤΟ ΝΕΡΟ πρέπει να παραμείνει Δημόσιο Αγαθό και να μη γίνει Εμπόρευμα.

Το νερό ανήκει σε όλους, όλοι πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση σε αυτό καθώς είναι θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου. Είναι κοινωνικό αγαθό γιατί είναι απαραίτητο για τη ζωή και για την υγεία του ανθρώπου. Και επειδή είναι κοινωνικό αγαθό πρέπει να το προστατεύουμε από τη ρύπανση, την άσκοπη κατανάλωσή του και την ιδιωτικοποίησή του.


Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας το στερήσει καθώς είναι ένα δώρο της φύσης προς όλο τον πλανήτη. Αυτή την άποψη την αποκτήσαμε μέσα από συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις, εκδρομές και άλλες σχετικές δραστηριότητες.