Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

Κανονισμός λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Παλλήνης

Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Παλλήνης ο Κανονισμός λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, υπηρεσία που εξυπηρέτησε ήδη 145 μαθητές, υπό τη φροντίδα 23 εθελοντών εκπαιδευτικών, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο, μία υπηρεσία που εντάσσεται στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτέλεσε μια πρωτοβουλία του Δήμου Παλλήνης, υποστήριξε οικογένειες που το είχαν ανάγκη, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες στη μάθηση των μαθητών και των τριών δημοτικών διαμερισμάτων.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον περασμένο Οκτώβριο, καταρχήν σε συνεργασία με φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Στη συνέχεια οι μαθητές που εξυπηρετήθηκαν από τη δομή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου - υπό τη σκέπη του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης - υποστηρίχθηκαν από καθηγητές που πλαισίωσαν τα τμήματα φιλολογικών μαθημάτων, μαθηματικών,φυσικής, χημείας, πληροφορικής, καθώς και τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Από τον κανονισμό που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, διέπεται η λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, την οργάνωσή του, την εποπτεία του και τη διαδικασία ένταξης σ αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες ή αιτήσεις στο τηλέφωνο 2106604658 ή στελτε email στη διεύθυνση: press@pallini.gr

Ευχαριστήριο προς τους εθελοντές εκπαιδευτικούς

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Παλλήνης ευχαριστεί όσους εκπαιδευτικούς με ανιδιοτελή διάθεση προσέφεραν εθελοντικά την εργασία και το χρόνο τους στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου μας, σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η σημαντική βοήθεια που παρείχαν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους για τη διδακτική ενίσχυση των μαθητών, αποδεικνύει έμπρακτα πνεύμα αλληλεγγύης σε ομάδες συνανθρώπων μας οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της εποχής μας, ενώ παράλληλα αποτελεί ισχυρό «αντίδοτο» στην κρίση.

Ελπίζουμε με την ίδια θέρμη και συνέπεια να συνεχιστεί αυτή η εθελοντική προσφορά και του χρόνου!

Kάντε κλικ εδώ για να δείτε τον ολόκληρο τον Κανονισμό λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου,

Σας παραθέτω μερικά σημαντικά σημεία του: 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Κοινωνικού Φροντιστηρίου είναι οι μαθητές κάτοικοι του Δήμου Παλλήνης. Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία γονέων, προβλήματα υγείας και αναπηρίες γονέων.


Παροχές
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου δύνανται να παρέχονται
δωρεάν:
  • Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές δημοτικού
  • Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές γυμνασίου-λυκείου
  • Προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις
  • Ξένη γλώσσα
Οι αιτήσεις εξετάζονται τον Σεπτέμβριο και τα τμήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο κάθε σχολικής χρονιάς. Κατ εξαίρεση και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, μπορούν να αξιολογηθούν αιτήσεις κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς 
Το προσφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς και οι ομάδες μαθητών που θα εξυπηρετούνται από αυτό θα είναι σε συνάρτηση της συμμετοχής και των ειδικοτήτων των εθελοντών καθηγητών για κάθε σχολική περίοδο.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των μαθητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι:
  • Αίτηση ένταξης στο Κοινωνικό Φροντιστήριο
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  • Δήλωση των μαθημάτων που επιθυμεί να παρακολουθήσει 
  • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος 
  • Έκθεση κοινωνικής έρευνας (όπου και όταν απαιτείται)
Οι εθελοντές εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κοινωνικό Φροντιστήριο υποβάλλουν αίτηση εθελοντικής συμμετοχής στο Δήμο Παλλήνης καθώς και Βιογραφικό Σημείωμα.