Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Κανονισμός Λειτουργίας Πολιτιστικών Κέντρων Δήμου Παλλήνης

Δημοσιεύω τον κανονισμό λειτουργίας των Πολιτιστικών Κέντρων του Δήμου Παλλήνης, όπως αυτός ψηφίστηκε από την Κοινωφελή Επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία τους.

Ο κανονισμός έχει αναρτηθεί στο "Διαύγεια" στις 15/11/2012.

Δείτε τον παρακάτω:


Κανονισμός Λειτουργίας Πολιτιστικών Κέντρων Δήμου Παλλήνης