Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Αλλαγή σελίδας για τις χρήσεις γης στο Γέρακα - του Ιωάννη Δρόσου

Με το ΦΕΚ 316/11-10-2012 Α.Α.Π αναθεωρήθηκαν οι χρήσεις γης σε όλο τον Γέρακα. Η αναθεώρηση αυτή έχει μακρά ιστορία και ξεκινάει από το 2006 με απόφαση του τότε δημοτικού συμβουλίου για την τροποποίηση των χρήσεων γης. Η αναγκαιότητα της αλλαγής των επιτρεπόμενων χρήσεων γης είχε φανεί από νωρίς στον Γέρακα. Δίπλα σε περιοχές κατοικίας επιτρέπονταν συνεργεία αυτοκινήτων, αλουμινάδικα, σιδεράδικα, αλλά και κάθε λογής εργαστήρια χαμηλής όχλησης, γεγονός που δυσκόλευε, τόσο την ζωή των κατοίκων, όσο και την λειτουργία των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα βαλλόταν και η φυσιογνωμία της περιοχής, η οποία προσπαθούσε, και ακόμη προσπαθεί, να ισορροπήσει ανάμεσα σε μία αστική και προαστιακή πραγματικότητα. Επιπλέον, περιορισμοί στα τετραγωνικά των καταστημάτων οδηγούσαν νομοτελειακά στην δημιουργία ελλιπών χώρων ως προς την λειτουργία των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια δυσκόλευαν την εξυπηρέτηση των κατοίκων από τα τοπικά καταστήματα.

Η αρχική άρνηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας για την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ), με βάση τις κατευθύνσεις του δήμου, οδήγησε στην κίνηση ματ, της δημιουργίας ζωνών εξειδίκευσης στα πλαίσια του υπάρχοντος Γ.Π.Σ. Έτσι πλέον στον Γέρακα και συγκεκριμένα εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων (εντός σχεδίου περιοχές) έχουμε 4 τομείς χρήσεων, το πολεοδομικό κέντρο και 3 τομείς γενικής κατοικίας Α1, Α2, Α3.

Οι κυριότερες αλλαγές με τις νέες χρήσεις είναι ότι ο Γέρακας απαλλάσσεται από νέα εργαστήρια χαμηλής όχλησης, όπως συνεργεία αυτοκινήτων, βαφεία, αλουμινάδικα, κτλ τα οποία είχαν κατακλύσει όλη την περιοχή. Επίσης περιορίζονται τα καταστήματα πώλησης αυτοκινήτων, επίπλων και χρωμάτων. Πέραν αυτού, καταργούνται στην ουσία οι περιορισμοί των τετραγωνικών των καταστημάτων που βρίσκονται πάνω στους βασικούς άξονες του Γέρακα, όπως οι Κλεισθένους, Λ.Γέρακα – Αγ. Νεκταρίου, Εθν. Αντιστάσεως και Γαργηττού. Ακόμη, τα πρατήρια υγρών καυσίμων θα επιτρέπονται μόνο στις Λ. Μαραθώνος, Κλεισθένους και Λ. Σπάτων. Τέλος επεκτείνεται το πολεοδομικό κέντρο του Γέρακα από την πλατεία μέχρι και την Κεφαλληνίας πάνω από το Δημαρχείο, ενώνοντας το κέντρο της κοινωνικής ζωής του δήμου με το αυτό της διοικητικής. Στα αρνητικά συγκαταλέγεται η υπερφόρτωση του Γαργηττού Ι με χρήσεις του πολεοδομικού κέντρου και του τομέα Α1, εκατέρωθεν του άξονα της οδού Γαργηττού αλλά και ο εγκλωβισμός της περιοχής ανάμεσα στην Εθν. Αντιστάσεως και στο Δημαρχείο από επάλληλες <<κεντρικές χρήσεις>>. Είναι σαφές ότι όλη η οδός Γαργηττού θα μπορούσε να μην περιλαμβάνεται στον τομέα Α1 ώστε να διατηρηθεί ως ένας ήρεμος άξονας εσωτερικής κυκλοφορίας, όπως περίπου συμβαίνει με την οδό Καζαντζάκη.

Σίγουρα οι νέες χρήσεις κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση και αποτελούν μια σημαντική αλλαγή για την φυσιογνωμία του Γέρακα. Όσο όμως καλοδεχούμενες και να ναι αυτές οι αλλαγές, έρχονται λίγο καθυστερημένα και αφού έχει αλλάξει η συνολική εικόνα για τον Γέρακα ως κέντρο του καλλικρατικού δήμου Παλλήνης. Η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί αρχίζει από τις χρήσεις στις, αν και καθυστερημένες χρονικά, νέες εντάξεις στον Γέρακα (Γαργηττός ΙΙΙ – Δέση, υπόλοιπο Μπαλάνας, Νεκροταφείο) οι οποίες θα πρέπει να προσαρμοσθούν με τις χρήσεις των 4 νέων τομέων, ώστε να υπάρχει μία ενιαία φυσιογνωμία σε όλη την περιοχή. Σε δεύτερο στάδιο θα πρέπει ο καλλικρατικός δήμος να αποκτήσει ένα ενιαίο γενικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο ώστε να υπάρξει μία ισορροπημένη λειτουργία και για τις τρεις δημοτικές ενότητες, οι οποίες ακόμη, και είναι λογικό ως έναν βαθμό, λειτουργούν πολεοδομικά ανεξάρτητα.

Ο δήμος είναι ανάγκη να περάσει σε ένα νέο στάδιο πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, υπό το πρίσμα της αυτάρκειας, που θα διασφαλίζει το επίπεδο ζωής στις γειτονιές, θα ορίζει ή θα ανανεώνει το διοικητικό και πολεοδομικό κέντρο του δήμου με βάση τα νέα χωρικά και διοικητικά δεδομένα, θα δίνει την χωρική και πολεοδομική ευελιξία στις τοπικές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν τα κλειστού και ανοικτού τύπου Mall, αλλά και θα δημιουργεί το υπόβαθρο ώστε ο ίδιος ο δήμος να μπορεί να παράγει πλούτο εκμεταλλευόμενος τον χώρο που ο ίδιος ρυθμίζει και πολεοδομεί. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διασφαλίζει και να προβλέπει την αύξηση του πρασίνου στον ενιαίο δήμο και την ιδιαίτερη σχέση του με το Πεντελικό Όρος αλλά και να προβλέπει την κάλυψη βασικών αναγκών σε υποδομές όπως νεκροταφείο, κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων κτλ. Τέλος θα πρέπει να ρυθμίζει τα θέματα των εκτός σχεδίου, και άνευ πολεοδομικών προσχεδίων, περιοχών πολεοδομώντας με έναν νέο σύγχρονο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη πέρα των υπολοίπων, την οικονομία των φυσικών πόρων και καταναλώσεων, τα δίκτυα πρασίνου – περιπάτου καθώς και τα μνημεία της φύσης (δένδρα, δενδροστοιχίες κτλ).

Δρόσος Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός
Msc Πολεοδομίας - Χωροταξίας