Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Ανθούσας

Την Πέμπτη 13/12/2012 και ώρα 18:00, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου μας επί της πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για υποβολή προτάσεων προς την εκτελεστική επιτροπή για έργα δράσης της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας για το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2013 του Δήμου Παλλήνης.