Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Αμετάβλητα και τα τέλη ύδρευσης του Δήμου Παλλήνης για το 2013

Αμετάβλητα παραμένουν και τα τέλη ύδρευσης (όπως και τα τέλη καθαριότητας) στο Δήμο Παλλήνης, για το 2013.

Για όσους θυμούνται τις περσινές τιμές υπάρχει μόνο μια μικρή διαφοροποίηση στην πρώτη κλίμακα που όμως λόγω του παγίου δεν επιφέρει μεταβολή στο τελικό ποσό πληρωμής

Τα τέλη ύδρευσης λοιπόν, διαμορφώνονται ως εξής:

1) Τιμολόγιο ύδρευσης – οικιακό (για τετραμηνιαία κατανάλωση):


Κυβικά
Τιμή ανά κυβικό
0 – 20
0,40
21- 60
0,80
61 – 90
1,20
91 – 120
1,50
121- 160
1,80
161- 200
2,40
201 και άνω
3,20

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 13%

2) Τιμολόγιο ύδρευσης – επαγγελματικό (για τετραμηνιαία κατανάλωση):

Κυβικά
Τιμή ανά κυβικό
0 – 20
0,40
21- 60
0,80
61 – 90
1,20
91 – 120
1,50
121- 160
1,80
161- 200
2,40
201 - 700
3,20
701 και άνω
1,10

Για ένταξη στην ως άνω κατηγορία απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου με παράλληλη προσκόμιση δικαιολογητικών που θα αποδεικνύουν ότι η χρήση νερού συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική δραστηριότητα του ενδιαφερομένου (π.χ. ιατρικές μονάδες, πλυντήρια αυτοκινήτων, εκπαιδευτήρια, κλπ). Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 13%

3) Καθορίζεται πάγιο μηνιαίο τέλος 1,25 €

4) Συντήρηση δικτύου – νέα έργα 15% επί της αξίας καταναλώσεως το τετράμηνο.

Επιπροσθέτως καθορίζονται τα ακόλουθα μέτρα για την ελάφρυνση των ευπαθών και οικονομικά ασθενέστερων ομάδων:

Α) Για πενταμελή οικογένεια (γονείς και τρία παιδιά), η κατανάλωση μέχρι 60 κ.μ. ανά τετράμηνο θα υπολογίζεται στην 1η κλίμακα με 0,40 €/κ.μ. Για κάθε επιπλέον του τρίτου τέκνο το όριο των 60 κ.μ. θα προσαυξάνεται κατά 12 κ.μ./τετράμηνο.
Β) Για ΑμΕΑ η κατανάλωση μέχρι 60 κ.μ. ανά τετράμηνο θα υπολογίζεται στην 1η κλίμακα με 0,40 €/κ.μ.
Για υπέρβαση των άνω τετραμηνιαίων οριακών καταναλώσεων δεν θα εφαρμόζεται η εξαίρεση.