Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Έξι νέοι υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων στην Παλλήνη

Μετά την επιτυχία του εγχειρήματος στην πλατεία του Γέρακα, ο Δήμος Παλλήνης προχωρά στην τοποθέτηση έξι νέων υπόγειων κάδων απορριμμάτων στην Παλλήνη.

Πρόκειται για ένα εναλλακτικό σύστημα συλλογής απορριμμάτων που καλύπτει τις ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων σε σημεία της πόλης που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους. 

Οι έξι αυτοί νέοι κάδοι πρόκειται να τοποθετηθούν ως εξής:
  • 2 στην Πλατεία του Αγίου Τρύφωνα 
  • 2 στις πλατείες επί της Ελευθερίου Βενιζέλου (από ένας σε κάθε μία)
  • 2 επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου (προς την Εθνικής Αντιστάσεως)