Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Τα οριστικά αποτελέσματα της απογραφής για το Δήμο Παλλήνης

Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού 2011 από την ΕΛΣΤΑΤ, αναλυτικά στοιχεία της οποίας μπορείτε να δείτε εδώ.

Σύμφωνα με αυτά ο πληθυσμός του Δήμου Παλλήνης ανέρχεται σε 54.415 κατοίκους (Ανθούσα 2.132, Γέρακας 29.939, Παλλήνη 22.344) 


Με βάση την ανωτέρω απογραφή και σύμφωνα με το παρακάτω άρθρο του Καλλικράτη αυξάνεται ο αριθμός των Αντιδημάρχων του Δήμου μας σε 6 (από 5). 
"Ο αριθμός των αντιδημάρχων στους δήμους που προέρχονται από συνένωση κατά τον παρόντα νόμο ορίζεται ως εξής: Σε δήμους με πληθυσμό έως πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους ορίζονται έως δύο (2) αντιδήμαρχοι, ενώ σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πέντε χιλιάδες έναν (5.001) και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους ορίζονται έως τέσσερις (4). Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι, ενώ σε δήμους από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζονται έως έξι (6) αντιδήμαρχοι". 

Από τους 6 αυτούς Αντιδημάρχους που οσονούπω θα οριστούν από το Δήμαρχο, 4 θα είναι έμμισθοι και 2 άμισθοι.