Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Ποιοί προσλαμβάνονται σε Καθαριότητα και Ύδρευση στο Δήμο Παλλήνης με 8μηνη σύμβαση

Τα ονόματα που καταλαμβάνουν τις 22 θέσεις 8μηνης απασχόλησης (18 στην καθαριότητα και 4 στην ύδρευση) ανακοινώθηκαν από το Δήμο Παλλήνης.

Οι θέσεις αυτές που καταλαμβάνονται με βάση την από 20 Νοεμβρίου 2012 προκήρυξη του Δήμου Παλλήνης έρχονται να καλύψουν τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στις υπηρεσίες καθαριότητας και ύδρευσης του Δήμου μας, δυστυχώς όμως μόνο για 8 μήνες.

Τα παρακάτω ονόματα τελούν υπό αίρεση μέχρι την επικύρωσή τους από το ΑΣΕΠ


Υπηρεσία Καθαριότητας: 

Μετά την έγγραφη παραίτηση των Μαρκαντωνάτου Αντωνίου του Άνθιμου, Γουδουσάκη Ναθαναήλ του Αθανασίου και Δάμα Δημητρίου του Γεωργίου ή ανωτέρω λίστα συμπληρώνεται από τους: 
Υπηρεσία Ύδρευσης: