Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης προσλήψεων προσωπικού στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Παλλήνης

Ανακοινώθηκαν από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ οι νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι σύμφωνα με την από 20/11/2012 προκήρυξη.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 105 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ