Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Δ.Α.Π. - Δελτίο Τύπου για το μέλλον των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Τα Κ.Δ.Α.Π., λειτουργώντας από το 2000, αποτελούν πλέον τη ραχοκοκαλιά της σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής της χώρας προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες στην εξωσχολική απασχόληση και στην δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου παιδιών από 5 έως 12 ετών, καθώς και παιδιών με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα, καθʼόλη τη διάρκεια του έτους. Η δωρεάν συμμετοχή όλων των παιδιών στα Κ.Δ.Α.Π., χωρίς κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Ελλάδας, είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια. Κατά την παραμονή τους στα Κ.Δ.Α.Π. τα παιδιά, με την εμψύχωση επιστημόνων εκπαιδευτικών (Μουσικοί, Εικαστικοί, Δάσκαλοι, Ψυχολόγοι, Νηπιαγωγοί, Γυμναστές, Θεατρολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Εργοθεραπευτές, Κοινωνικοί Φροντιστές, Χορογράφοι, Φιλόλογοι κ.α.), ασχολούνται με καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες, παρακολουθούν και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα, καλλιεργούν την δημιουργικότητά τους, ευαισθητοποιούνται περιβαλλοντολογικά, κοινωνικοποιούνται και εν ολίγοις βιώνουν μια εμπειρία καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξή τους ως ενεργά μέλη της κοινωνίας μας. Παράλληλα, ο θεσμός των Κ.Δ.Α.Π. έχει καταστεί αναγκαιότητα για την ελληνική οικογένεια, ειδικά στις μέρες μας που η κρίση έχει αποδεκατίσει το εισόδημα και η ανεργία διαλύει τον κοινωνικό ιστό, πόσο μάλλον τώρα πια που καταργήθηκε και ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου.

Οι κοινωνικές αυτές δομές αντιμετωπίζουν σήμερα προβλήματα λειτουργίας τα οποία προέρχονται μάλιστα από διαφορετικές πηγές. Σας παραθέτουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Κ.Δ.Α.Π. αλλά και το από που προέρχεται το καθένα από αυτά:

1. Μείωση (42%) του αριθμού των παιδιών που εξυπηρετούνται για το το έτος 2012-2013. Υπάρχουν Κ.Δ.Α.Π. (Καρπενησίου κ.α.) στα οποία εγκρίθηκε μόνο ένα ή και κανένα παιδί.
(απόφαση Υπουργείου Εργασίας)

2. Μείωση (50%) του ποσού της επιδότησης για κάθε παιδί για το έτος 2012-2013.
(απόφαση Υπουργείου Εργασίας)

3. Λήξη (την 31η Αυγούστου του 2013) του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» (Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013), στο οποίο υπάγεται η λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π., των Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

4. Απαίτηση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να περάσουν από έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 οι ανανεώσεις-παρατάσεις των συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. που απασχολούνται σε προγράμματα υλοποιούμενα με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση (η πλειοψηφία των εργαζόμενων στα Κ.Δ.Α.Π. εργάζεται με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ.) ενώ η Π.Υ.Σ. 33/2006 αφορά μόνο σε νέες προσλήψεις. Το πρόβλημα εδώ γιγαντώνεται για δύο λόγους: α) Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ζήτησε με σαφήνεια και εγκαίρως από τους Ο.Τ.Α. να αποστείλουν και τις ανανεώσεις συμβάσεων προς έγκριση από την Επιτροπή, παρά έκανε αναφορά μόνο για νέες προσλήψεις. Όταν μάλιστα με καθυστέρηση τριών μηνών ενημερώθηκαν οι Ο.Τ.Α., ήταν πλέον αργά γιατί είχε ήδη συμπληρωθεί ο αριθμός των εγκρίσεων προσλήψεων που η Επιτροπή είχε προαποφασίσει να εγκρίνει. β) οι Επίτροποι Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν εγκρίνουν τις μισθοδοσίες των εργαζομένων, επικαλούμενοι την μη έγκριση των συμβάσεών τους από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μένουν απλήρωτοι και τα προγράμματα να κινδυνεύουν να χάσουν την χρηματοδότηση ολόκληρης της περιόδου 2012-2013, λόγω της μη εύρυθμης λειτουργίας τους.

5. Απολύσεις και μειώσεις ωραρίου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού με πρόσχημα την μείωση του ποσού της επιδότησης, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα πολλές Δομές να υπολειτουργούν και άλλες να κινδυνεύουν με κλείσιμο.
(Απόφαση των κατά τόπους φορέων υλοποίησης των Ο.Τ.Α.)

Οι προτάσεις μας για επίλυση των παραπάνω προβλημάτων είναι οι εξής:
  1. Αύξηση του αριθμού των παιδιών που εξυπηρετούνται για το το έτος 2012-2013 (αλλά και για τα επόμενα χρόνια εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα), ώστε να καλυφθούν όλες οι θέσεις που προβλέπονται από τις άδειες λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.. 
  2. Αύξηση του ποσού της επιδότησης για κάθε εγγεγραμμένο παιδί για την τρέχουσα περίοδο 2012-2013 (αλλά και για τα επόμενα χρόνια εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα), στα 2.800 ευρώ, όπως ήταν μέχρι πρότινος. 
  3. Συνέχιση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», (Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί), μέσω της υπαγωγής του στην παράταση του «ΕΣΠΑ 2007-2013» για τα επόμενα δύο έτη (2013-2015). Καθώς επίσης, πολιτικός και στρατηγικός σχεδιασμός για την υπαγωγή του προγράμματος στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της περιόδου 2014-2020. 
  4. Εξαίρεση από την έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 για τις ανανεώσεις των συμβάσεων του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στα πλαίσια υλοποίησης συγχρημοτοδοτούμενων από την Ε.Ε. προγραμμάτων, μιας και δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο το οποίο να δικαιώνει την φετινή απαίτηση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για έγκριση και των ανανεώσεων. 
  5. Να ανανεωθούν όλες οι συμβάσεις του προσωπικού (ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου) μέχρι τη λήξη του προγράμματος (31-08-2013), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην οποία αναφέρεται ρητά πως το προσωπικό που απασχολείται σε επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Γ΄Κ.Π.Σ. συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, στα προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 μέχρι τη λήξη τους (παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/94.). 

Οι εργαζόμενοι στα Κ.Δ.Α.Π., μαζί με τους εργαζόμενους στις άλλες Προνοιακές Δομές (βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί), μαζί με την Κ.Ε.Δ.Ε., αλλά έχοντας στο πλευρό τους και τους γονείς, που ευεργετούνται από τα προγράμματα αυτά, καταβάλουν ήδη μεγάλες προσπάθειες ώστε να μην διακοπεί η λειτουργία τους και η παροχή υψηλού επιπέδου κοινωνικών υπηρεσιών στην ελληνική οικογένεια.

Με εκτίμηση
Tο Δ.Σ.