Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

Δήμος Παλλήνης: Σχέδιο ετησίου προγράμματος δράσης 2013

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007 οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, καθώς και τα Νομικά τους Πρόσωπα, καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα δράσης για κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό τους.

Ο Δήμος Παλλήνης εφαρμόζοντας τις νομικές διατάξεις και πιστός στις αρχές της σύγχρονης διοίκησης καταρτίζει το ετήσιο επιχειρησιακό του πρόγραμμα που αποτυπώνει τις λειτουργίες των υπηρεσιών του Δήμου τις δραστηριότητες και τις δαπάνες που απαιτούνται και αποτελεί επίσημο έγγραφο του Δήμου, οδηγό στο έργο του για το έτος 2013.