Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

Κόστος συμμετοχής στα προγράμματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το 2013

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την απόφαση με την οποία καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που θα καταβάλλουν οι αποδέκτες για την κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Παλλήνης για το έτος 2013.

Με απλά λόγια πρόκειται για τη συμμετοχή μας στα προγράμματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης, των οποίων το κόστος είναι σημαντικά μεγαλύτερο. Η διαφορά καλύπτεται από το Δήμο Παλλήνης.