Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

Συνεδρίαση 21η/2012 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης


Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης