Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Γέρακα

Συνεδριάζει την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00, το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για υποβολή προτάσεων προς την Εκτελεστική Επιτροπή για έργα και δράσεις της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα, για το τεχνικό πρόγραμμα 2013 Δήμου Παλλήνης.
2. Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. 34873/29-11-2012 αίτησης του Σύμβουλου Δημοτικής Ενότητας Γέρακα κ. ΣΤΡΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ.
3. Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. 32194/30-10-2012 αίτησης του Σύμβουλου Δημοτικής Ενότητας Γέρακα κ. ΣΤΡΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ.
4. Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. 34871/29-11-2012 αίτησης των Σύμβουλου της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα κ.κ. ΣΤΡΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ Κ. ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΩΡΑ Α.
5. Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. 34874/29-11-2012 αίτησης των Σύμβουλου της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα κ.κ. ΣΤΡΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ Κ. ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΩΡΑ Α.
6. Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εταιρεία «ΘΕΑΚΟΣ EXPORT ΕΠΕ.».
7. Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εταιρεία «ΘΕΑΚΟΣ EXPORT ΕΠΕ.».
8. Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εταιρεία «ΜΑΚΡΗΣ Χ. – ΦΟΥΣΕΚΗ Α. Ο.Ε.».
9. Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ΄αριθμ. 032/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα.
10. Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. ΤΣΑΛΙΑΓΚΟ ΜΙΧΑΗΛ.
11. Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κ. MUCA ALIJE. 1
12. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της κ. ΛΕΒΕΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ.