Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Παλλήνης

Την Πέμπτη 13/12/2012 και ώρα 18:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Οινοποιείο Πέτρου» (Λεωφόρος Μαραθώνος 117), συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για εισήγηση στον Δήμαρχο για τον καθορισμό τελών Καθαριότητας – Δημοτικού Φωτισμού έτους 2013 Δήμου Παλήννης.
2. Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δήμαρχο για τον καθορισμό συντελεστή Δημοτικού φόρου και τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) έτους 2013 Δήμου Παλλήνης.
3. Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δήμαρχο για τον καθορισμό των τελών Διαφήμισης έτους 2013 Δήμου Παλλήνης.
4. Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δήμαρχο για τον καθορισμό των τελών Ύδρευσης έτους 2013 Δήμου Παλλήνης.
5. Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δήμαρχο για τον καθορισμό του τέλους Δικαιώματος Ύδρευσης έτους 2013 Δήμου Παλλήνης.
6. Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δήμαρχο για τον καθορισμό τελών Νεκροταφείου έτους 2013 Δήμου Παλλήνης.
7. Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δήμαρχο για τον καθορισμό τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων έτους 2013 Δήμου Παλλήνης.
8. Λήψη απόφασης για υποβολή προτάσεων προς την εκτελεστική επιτροπή για έργα δράσης της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης για το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2013 του Δήμου Παλλήνης.