Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013

Έναρξη λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Παλλήνης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013 ξεκινά η λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Παλλήνης για τα παιδιά που τοποθετήθηκαν μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με φορέα υλοποίησης την ΕΕΤΑΑ.

Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου θα αναρτηθούν στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.palini.gr) οι πίνακες με τα υπόλοιπα παιδιά που θα συμπληρώσουν τη δυναμικότητα των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Παλλήνης και από την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα λειτουργούν με πλήρη δυναμικότητα.

Για τον Οργανισμό
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ