Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013

Οι ώρες των Αγιασμών στα σχολεία του Δήμου Παλλήνης

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
9:30
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
8:45
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
9:00
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
10:30
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
9:30
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
8:30
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
11:00
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
9:00
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
9:00
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
9:30
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
9:30
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
9:30
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
10:00
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
9:30
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
9:00
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
9:30
9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
10:00
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
9:00
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ
8:30
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ
8:30
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ
9:00
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ
10:00
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ
9:30
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ
9:00
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
8:30
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
8:30
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
9:00
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
9:30
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
9:00
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
9:00
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
9:30
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
10:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ   
9:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
10:45
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ 
9:30
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
11:00
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
11:15
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
10:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
10:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
9:00
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ
9:00
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
10:30
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
10:30
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
18:30
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ
19:00