Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013

Συνεδρίαση 20η/2013 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης


Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης