Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Γέρακα

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 30/09/2013 και ώρα 18:00, το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα με τα παρακάτω θέματα:

1.Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κ. ΚΟΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗ.
2.Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. ΑΒΕΝΙΡ ΜΑΝΑΪ.
3.Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κ. ΜΑΓΓΑΝΑ ΜΑΡΘΑ.
4.Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΓΓΕΛΟ.
5.Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
6.Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. ΠΕΡΔΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.