Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Ανθούσας

Τη Δευτέρα 30/09/2013 και ώρα 14:00, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου μας επί της πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας με το παρακάτω θέμα:

Συζήτηση για τα προβλήματα της Δημοτικής ενότητας Ανθούσας και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης