Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Οι δήμοι, η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η διαφθορά

Με αφορμή την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2009, που είδε το φως της δημοσιότητας, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), σημειώνει τα εξής:

Προκαλεί κατάπληξη το γεγονός ότι για μία ακόμη φορά στοχοποιείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση για θέματα τα οποία απέχουν παρασάγγας από την πραγματικότητα.

Επισημαίνεται ότι οι ΟΤΑ και τα Νομικά τους Πρόσωπα υπόκεινται σε προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο.

Με βάση τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην Έκθεση, από τα 617.937 εντάλματα που αφορούσαν δαπάνες Α΄και Β΄ Βαθμού της Τ.Α, μόλις τα 7.264 εντάλματα, ποσοστό 1% επεστράφησαν αθεώρητα.

Από τον κατασταλτικό έλεγχο, το συμπέρασμα που αναδεικνύεται είναι ότι, από τα 130 συνολικά εντάλματα, προέκυψαν καταλογιστικές πράξεις μόλις σε μια περίπτωση.

Η απόδειξη ότι στοχοποιείται η Αυτοδιοίκηση φαίνεται από τους ίδιους τους αριθμούς. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των αθεώρητων ενταλμάτων του Δημοσίου ύψους 771,2 εκατ. ευρώ, μόλις το 9% αφορά δαπάνες ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και αφού έγιναν οι απαιτούμενες διορθώσεις, τα εντάλματα αυτά, έλαβαν τελικά, την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Άρα σύμφωνα με αυτό το δεδομένο, το Ελληνικό Δημόσιο δεν είχε καμιά απολύτως απώλεια χρημάτων.

Τα προαναφερθέντα παραδείγματα καταδεικνύουν ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες, προκειμένου να εναρμονιστεί σε ουσιαστικό αλλά και τυπικό επίπεδο με το γράμμα του νόμου.

Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί, ότι σε πολλές περιπτώσεις οι δήμοι ταλαιπωρούνται από την ελεγκτική διαδικασία, με ελέγχους σκοπιμότητας και όχι νομιμότητας. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί, ότι σε πολλές περιπτώσεις, εντοπίζονται διαφορετικές αποφάσεις από τους επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την ίδια υπόθεση, που οφείλεται σε διαφορετική ερμηνεία ή ασάφεια του Νόμου. Πολλές εγκεκριμένες δαπάνες από τα αρμόδια εποπτικά όργανα, κατά τον προληπτικό έλεγχο, δεν θεωρούνται, λόγω της διαφορετικής ερμηνείας του νόμου.

Το γεγονός απασχόλησε τον περασμένο Ιανουάριο, το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Κομοτηνή, στο οποίο συμμετείχε και ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ι. Καραβοκύρης, όπου και διεφάνη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μπορούν να αναζητήσουν κοινούς τόπους συνεννόησης και συνεργασίας, προκείμενου να διευθετηθούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν.

Σημειώνεται ακόμη, ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός κ. Λουκάς Παπαδήμος, κατά τη συνάντηση που είχε με την ΚΕΔΕ τον περασμένο Ιανουάριο, αναγνώρισε, ότι σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζει οικονομικά και γραφειοκρατικά προβλήματα, ότι πολλές φορές οι έλεγχοι νομιμότητας παρεκκλίνουν και υπεισέρχονται στη σκοπιμότητα, διογκώνοντας τα προβλήματα.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών ο δανεισμός των δήμων έχει περιοριστεί ενώ η Ελληνική ΤΑ, σε σχέση με τους Ευρωπαίους ομολόγους της, έχει το μικρότερο δανειακό βάρος, και συγκεκριμένα το 0,8% του ΑΕΠ.

Υπενθυμίζεται ότι, εκτός από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση «ακτινογραφείται» από έντεκα επιπλέον ελεγκτικούς μηχανισμούς, ενώ από τις αρχές του 2011 όλες οι αποφάσεις των δήμων που προκαλούν δαπάνες δημοσιεύονται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποστέλλονται υποχρεωτικά στο υπουργείο Εσωτερικών, στο υπουργείο Οικονομικών και στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.