Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Δείτε τα πρακτικά των 2 πρώτων συνεδριάσεων του 2012, του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.

1η Συνεδρίαση 19-01-2012

2η Συνεδρίαση 02-02-2012


Όλα τα μέχρι σήμερα πρακτικά μπορείτε να τα δείτε στην πλαϊνή στήλη.