Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Γέρακα

Την Δευτέρα 26/03/2012 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο Παλλήνης, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στον κ. ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.

2. Λήψη απόφασης για Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην εταιρεία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Α.Β.Ε.Ε.