Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Μειώσεις αμοιβών αιρετών προβλέπει το Μνημόνιο ΙΙ

Τη μείωση της αντιμισθίας των Δημάρχων κατά 10% προβλέπει το από 28 Φεβρουαρίου 2012 ψηφισθέν Νομοσχέδιο "Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012". Πρόκειται για το 2ο Μνημόνιο που προσφάτως ψήφισε η Ελληνική Βουλή.

Εκτός από την αντιμισθία του Δημάρχου, ως ποσοστό αυτής, μειώνεται αντίστοιχα και η αντιμισθία των Αντιδημάρχων (η οποία ανέρχεται στο 50% αυτής του Δημάρχου) και του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (η οποία ανέρχεται στο 40% αυτής του Δημάρχου).

Επιπροσθέτως οι Αντιδήμαρχοι και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων από 1ης Ιανουαρίου του 2012 (αναδρομικά) παύουν να λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Τέλος από 1ης Ιανουαρίου 2013 μειώνονται οι θέσεις των αμειβομένων Αντιδημάρχων. Έτσι λοιπόν με τα σημερινά δεδομένα για το Δήμο Παλλήνης, από τους πέντε Αντιδημάρχους θα λαμβάνουν αντιμισθία  οι τρεις. Εάν μέσα στο 2012 επικυρωθούν τα αποτελέσματα της απογραφής και έχουμε από 01/01/2013 έξι Αντιδημάρχους, τότε αντιμισθία θα λαμβάνουν οι τέσσερεις.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις μπορεί σε κάποια αυτιά να ακούγονται ευχάριστες αλλά αν αναλογιστεί κανείς τις περικοπές που έχουν γίνει στις αντιμισθίες των αιρετών τον τελευταίο χρόνο, ίσως κάποιοι που έχουν παρατήσει τις δουλειές τους να έχουν σημαντικότατο πρόβλημα, και να σκέφτονται να επιστρέψουν σε αυτές.

Την ιδέα του να υπάρχουν άμισθοι Αντιδήμαρχοι μόνο σε κενό λογικής μπορώ να την αποδώσω, και ειλικρινά δεν ξέρω αν αυτοί εκεί μέσα καταλαβαίνουν τι ψηφίζουν. Το λογικό κατά τη γνώμη μου θα ήταν να λαμβάνουν όλοι μικρότερο ποσό και έτσι να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης.

Νομίζω πώς δεν θα ήταν υπερβολή να πω πως όσον αφορά τους αιρετούς, φτιάξαμε τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ.

Από το ψηφισθέν Νομοσχέδιο: