Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Ανθούσας

Την Παρασκευή 16/03/2012 και ώρα 14:30 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου μας επί της πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας με τα παρακάτω θέματα:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για υλοποίηση της υπ’ αρ. 73/2008 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανθούσας, περί ονοματοθεσίας οδού.
2. Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στον κ. Μπάρπα Ιωάννη για το κατάστημα «ΠΕΤΡΙΝΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ» στην πλατεία Ηρώων στη Δημ. Ενότητα Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης.