Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Προκήρυξη για την εκμίσθωση κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Παλλήνης

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Δ.Ε. Παλλήνης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Δ.Ε. Παλλήνης στις 03-05-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Σχολείου (τηλ.210-6042042), απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε λεπτομέρειες